Privacyverklaring overeenkomst en marketing

Uw persoonsgegevens (naam, adres,  e-mailadres, telefoon) worden door B.Co Besloten Venootschap verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder.

Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door U), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van U bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@lessemoiselles.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u op dit ogenblik bekijkt. Door de webpagina te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) is door Les Semoiselles met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. Les Semoiselles kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.

Les Semoiselles is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen. 

Les Semoiselles is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Les Semoiselles. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met Les Semoiselles. U vindt de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu

Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden voor klanten Les Semoiselles

Contract

1.1            De volgende voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de verhuurden van Les Semoiselles, hieronder “verhuurder” genoemd en de huurder, hieronder “klant” genoemd. Het vakantiehuis wordt hieronder “object” genoemd.

1.2            Met ingang van de schriftelijke boekingsvestging bij de klant komt er een direct huurcontract tussen de verhuurder en de klant tot stand. Dit contract – hieronder ook “boeking” genoemd – is gebaseerd op de schriftelijke boekingsbevestiging, de objectpresentatie op de internetpagina van Les Semoiselles op het tijdstip van boeken en deze huurvoorwaarden.

1.3            De verhuurder is verplicht de in de boeking genoemde prestatie te leveren, met name het object in de geboekte periode voor privégebruik ter beschikking te stellen aan de klant.

1.4            Het object wordt gedurende de geboekte periode aan de klant verhuurd. De klant is verplicht het object uitsluitend voor persoonlijke vakantiedoeleinden en maximaal met het aantal in de boeking genoemde personen te gebruiken.

Betaling

2.1       De klant is verplicht de in de boeking genoemde huurprijs, de bijkomende kosten en de waarborgsom te betalen.

2.2       De aanbetaling van 30% van de huurprijs is bij het tot stand komen van de boeking opeisbaar. Het resterende bedrag is uiterlijk op de 42ste dag voor het begin van de huurperiode opeisbaar. Indien er tussen het tot stand komen van de boeking en het begin van de huurperiode minder dan 42 dagen liggen, dan wordt de totale huurprijs bij het tot stand komen van de boeking opeisbaar. Annuleringskosten zijn direct opeisbaar

2.3       Zonder de volledige betaling heeft de klant geen aanspraak op het geboekte object. De verhuurder kan de overdracht van het object aan het begin van de huurperiode weigeren.

Aanreisinformatie

3.1       Zover niet anders overeengekomen, ontvangt de klant na volledige betaling van de huurprijs de aanreisinformatie met aanwijzingen van de verhuurder omtrent de sleuteloverdracht, routebeschrijving en overige informatie. De aanreisinformatie en de boekingsbevestiging moeten aan het begin van de huurperiode worden getoond.

3.2       Indien de klant de aanreisinformatie uiterlijk 14 dagen na de betaling van de volledige huurprijs niet heeft ontvangen, is de klant verplicht, per omgaande contact op te nemen.

Waarborgsom

4.1       Zover in de boeking overeengekomen, kan de verhuurder van de klant tot ten laatste 1 week voor het begin van de huurperiode een waarborgsom als zekerheid verlangen.

4.2       De verhuurder is verplicht, de gedeponeerde waarborgsom van €600 aan het einde van de huurperiode na sleutelteruggave aan de klant terug te betalen, binnen een tijdspanne van 10 werkdagen, tenzij anders overeengekomen. Daarbij worden eventuele bijkomende kosten zoals de eindschoonmaak verrekend. Hetzelfde geldt voor eventueel door de klant veroorzaakte beschadigingen aan het object.

Wijziging

5.1       Wijzigingswensen van de klant, bijvoorbeeld met betrekking tot de huurperiode of het aantal meereizende personen, gelden met ingang van de schriftelijke bevestiging van de verhuurder als overeengekomen.

5.2       Tot aan het begin van de huurperiode kan de klant door een andere geschikte persoon worden vervangen. Hiervoor is een schriftelijke mededeling aan de verhuurder nodig die de naam en het adres van de vervangende persoon bevat. Totdat de vervangende persoon tegenover de verhuurder verklaart, dat hij de contractuele verplichtingen van de oorspronkelijke klant overneemt, blijft de klant in de plicht zijn contract na te komen.

5.3       De verhuurder is verplicht de klant omtrent prestatiewijzigingen per omgaande te informeren. Zover deze wijzigingen niet slechts minimaal zijn, kan de klant binnen 10 dagen doormiddel van een schriftelijke verklaring aan de verhuurder, zonder verdere kosten, afstand doen zijn boeking.

5.4       Na boeking zijn prijsverhogingen uitsluitend om gegronde en onvoorziene redenen in aantoonbare omvang mogelijk, bijvoorbeeld bij een stijging van kosten, belastingen en heffingen. Bij prijsstijgingen van meer dan 5% van de huurprijs kan de klant binnen 10 dagen door middel van een schriftelijke verklaring aan de verhuurder, zonder kosten, afstand doen van de boeking.

Annulering

6.1       Tot aan het begin van de huurperiode kan de klant door middel van een schriftelijke verklaring aan de verhuurder zijn boeking annuleren. Maatgevend is het tijdstip van aankomst van de annuleringsverklaring.

6.2       Er gelden volgende vaste annuleringskosten:
- 30% van de huurprijs bij een annulering tot 42 dagen vóór begin van de huurperiode;
- 100% van de huurprijs bij een annulering vanaf 41 dagen vóór begin van de huurperiode of indien niet wordt opgedaagd.

6.3       De klant mag aantonen dat de verhuurder geen of beduidend minder schade heeft opgelopen. Hiervan is uit te gaan, indien het object voor dezelfde periode en tegen dezelfde condities aan iemand anders kon worden verhuurd.

Aankomst en vertrek

7.1       Indien in de boeking niet anders werd overeengekomen, staat het object op de dag van de aankomst vanaf 16 uur in de overeengekomen toestand ter beschikking. De huurder moet de verantwoordelijke voor de sleuteloverdracht een uur voor de verwachte aankomst verwittigen. Indien de klant later dan 20 uur arriveert, moet de verhuurder van te voren worden geïnformeerd.

Aan het einde van de huurperiode moet het object tot uiterlijk 10 uur ’s ochtends worden geruimd. Het exacte uur van vertrek moet met de verantwoordelijke voor de sleuteloverdracht worden afgesproken.

7.2       Het object mag maximaal met de in de boekingsbevestiging genoemde aantal personen worden gebruikt de verhuurder mag overtallige personen weigeren.

7.3       Het object is aan het einde van de huurperiode bezemschoon achter te laten. Volgende taken moeten worden uitgevoerd: 
- Beddengoed eraf halen en netjes achteraan op het bed leggen;
- de vaat afwassen;
- Legen van de afvalbakken;
- Indien gebruikt, het barbecue toestel reinigen, klaar voor gebruik.

Algemeen

8.1       De klant moet zich houden aan het huisreglement.

8.2       Het object is rookvrij. Roken is enkel toegelaten buiten het object. Het gebruik van een asbak is verplicht. Kosten voor het verwijderen van asse vlekken of sigaretpeuken kunnen in aanrekening gebracht worden bij de eindafrekening.

8.3       Huisdieren zijn toegelaten, maar het huisreglement dienaangaande moet gerespecteerd worden.

8.4       De klant is verplicht zorgvuldig met het interieur en het buitenbereik om te gaan. Door de klant veroorzaakte schade aan het interieur, kamers, het gebouw, het zwembad of de tuin, moet de klant vervangen. De klant moet beschadigingen direct bij de verantwoordelijke voor de sleuteloverdracht of de verhuurder melden. Indien de klant beschadigingen niet tijdig meldt en daardoor gevolgschade optreedt, is de klant aansprakelijk.

8.5       Bij eventueel opgetreden storingen van de prestatie, met name gebreken aan het object, is de klant verplicht alles te doen in zijn mogelijkheid om de storing te herstellen of eventueel de schade minimaal te houden. De klant is verplicht eventuele prestatiegebreken direct bij de verantwoordelijke voor de sleuteloverdracht of de verhuurder te melden.

8.6       De klant kan na terugkomst van zijn vakantie een vermindering van de huurprijs van de verhuurder verlangen (bezwaarschrift), indien de prestatie niet overeenkomstig met het contract is volbracht en de klant niet opzettelijk heeft nagelaten, de gebreken onmiddellijk (onverwijld) aan te geven. Het bezwaarschrift moet binnen een maand na einde van de huurperiode schriftelijk bij de verhuurder binnen zijn.

Opzegging

9.1       De verhuurder kan het contract voor of na het begin van de huurperiode zonder opzegtermijn opzeggen, indien de klant ondanks aanmaning de opeisbare bedragen niet tijdig heeft betaald of zich op ander wijze in strijd met het contract heeft gehandeld, zodat van de verhuurder niet kan worden geacht het contract te laten bestaan. In dit geval kan de verhuurder annuleringskosten volgens paragraaf 6 van deze huurvoorwaarden in rekening brengen.

9.2       Bovendien kan het contract zowel door de klant als ook door de verhuurder worden opgezegd, indien de nakoming van het contract ten gevolge van onvoorziene overmacht aanzienlijk wordt belemmerd, bedreigd of nadelig wordt beïnvloed. Klant en verhuurder worden vrijgesteld van hun contractuele verplichtingen. Zij moeten echter de andere partij de reeds gedane prestatie vergoeden.

Aansprakelijkheid  verhuurder

10.1     De verhuurder is aansprakelijk voor het contractuele- en wetmatige beschikbaarstelling van het object voor de klant.

10.2     De verhuurder is aansprakelijk voor de zorgvuldige keuze en controle van de sleutelhouder en andere personen/bedrijven die zorgdragen voor het object.

Afsluitende  bepalingen 

11.1     De nietigheid of ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen laten de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. Nietige of ongeldige clausules worden door de verhuurder en de klant door soortgelijke, geldige vervangen.

11.2     Ingeval van een gerechtelijke procedure wordt de vestigingsplaats van de verhuurder als bevoegde rechtbank vastgelegd.

 

Prijsinformatie

Tarieven.

De Villas zijn te huur op weekend basis, midweek basis of per week. Een weekend loopt van vrijdag namiddag tot maandag ochtend. Een midweek loopt van maandag namiddag tot vrijdag ochtend, een week loopt van vrijdag namiddag tot vrijdag ochtend, of van maandag namiddag tot maandag ochtend. Bij feestdagen kan hiervan afgeweken worden. In de maanden juli en augustus zijn de villa's enkel per week te huur en vertrek en aankomst zijn enkel mogelijk op vrijdag.

Selecteer de door u gewenste periode uit de vrije datums op de kalender.  Wij bevestigen zo spoedig mogelijk of deze inderdaad nog vrij zijn.

U ontvangt meteen ook de nodige betalingsgegevens. Bij reservatie betaalt u 30% van de totale huurprijs. Uw reservatie is definitief van zodra de aanbetaling is ontvangen. Ten laatste 42 dagen voor aankomst stort u het resterende bedrag. Ten laatste 1 week voor de aanvang van de verhuring dient de waarborg te worden overgemaakt

U krijgt dan ook de nodige informatie over de sleuteloverdracht en andere praktische informatie.


 

Tarieven

Huur prijzen 2020 – 2021 ( bijkomende kosten zie onderaan )

Basis tarief buiten seizoen, vakanties of feestdagen.

Villa Isabelle :
Weekend: € 990
Midweek: € 890
Week: € 1.490

Villa Charlotte :
Weekend: € 890
Midweek: € 790
Week: € 1.340

Zomer-hoog-seizoen: juli en augustus

Villa Isabelle :
Weekend: enkel verhuur per week
Midweek: enkel verhuur per week 
Week: € 1.890

Villa Charlotte :
Weekend : enkel verhuur per week
Midweek: enkel verhuur per week
Week: € 1.740

Winter-laag-seizoen: december, januari, februari

Villa Isabelle :
Weekend: € 860
Midweek: € 760
Week: € 1.120 

Villa Charlotte :
Weekend: € 760
Midweek: € 660
Week: € 1.020

Herfst-, Kerst-*, krokus- en Paas vakantie**

Villa Isabelle :
Weekend: € 1.090
Midweek: € 890
Week: € 1.590

 Villa Charlotte :
Weekend: € 990
Midweek: € 790
Week: € 1.440

*Kerstvakantie, periodes die noch Kerstmis noch nieuwjaar bevatten

*Kerstmis, aankomst 23 dec vertrek 26 dec

Villa Isabelle: € 1.650

Villa Charlotte: € 1.550

*Nieuwjaar, aankomst 30 dec, vertrek 2 jan

Villa Isabelle: € 1.750

Villa Charlotte: € 1.650

**Paasweekend

Villa Isabelle: € 1.390

Villa Charlotte: € 1.290

Hemelvaart week, weekend aankomst op woensdagnamiddag, midweek 2 nachten

Villa Isabelle :
Weekend: € 1.340
Midweek: € 520
Week: € 1.590 

Villa Charlotte :
Weekend: € 1.240
Midweek: € 420
Week: € 1.440
 

Bijkomende kosten

  • Internet/Wifi : Gratis
  • Eindschoonmaak, grondig door professioneel schoonmaak bedrijf  met extra cleaning van virus gevoelige plaatsen: € 180
  • Bijdrage verwarming, elektriciteit, gas, water ... (berekend op gemiddeld verbruik en marktprijs ) : € 5 P.P. per verbleven nacht (berekend op basis van sleuteloverdracht )
  • Gebruik speeltuin, petanque baan: gratis
  • Gebruik verwarmd zwembad ( 28° C ! ) eind maart tot en met de herfstvakantie. € 120
  • Toeristenbelasting : € 1 P.P.P.N.
  • Reserverings en dossier kosten : € 25
  • Milieutoeslag/Vuilnis : € 25.
  • Bedlinnen en badhandoeken : € 15 P.P.
  • Voor kinderen van 0 tot 2 jaar vervallen de kosten per persoon per nacht , beddengoed voor een kinderbed dient u zelf mee te brengen.

 

Waarborg

€ 600